Tuin renovatie

Onder renovatie verstaan we het opnieuw inrichten of uitbreiden van een tuin, waterpartij, bestrating of groenproject met eventueel behoud van bestaande planten of materialen. Een plan van renovatie heeft als doel het verkrijgen van een nieuw eindbeeld en gaat altijd uit van een bestaande situatie die (gedeeltelijk) gehandhaafd dient te worden.

Voordelen

  • kan gefaseerd uitgevoerd worden
  • kostenbesparing door geheel of gedeeltelijke handhaving van bestaande beplanting en/of materialen

Voorbeelden

  • aanpassen van een vijver of waterpartij
  • uitbreiding van een terras
  • herinrichting van de tuin
  • dunnen en heraanplant openbaar groen