Onderhoud

Tuinonderhoud

Om uw tuin in goede conditie te houden en optimaal te kunnen genieten van uw tuin is onderhoud nodig. Dit kan in de vorm van regelmatig onderhoud middels een onderhoudscontract, waarin u met ons een vaste afspraak maakt voor terugkerend onderhoud. U kunt dan denken aan: voor- en najaarsonderhoud en door het jaar heen het bijhouden van de tuin, waarin o.a. de bemesting wordt verzorgt, de tuin onkruidvrij wordt gemaakt, zo nodig terrassen worden gereinigd, gazononderhoud, bladruimen en snoeien.

Hieronder een aantal mogelijkheden

 • voor- en najaarsonderhoud
 • gazononderhoud/herstel
 • bos, berm en kant maaien
 • bemesten/bekalken
 • onkruidverwijdering/spuiten
 • boomverwijdering/stobben frezen
 • snoeien en knippen hagen, heesters, bomen
 • schoonmaken dakgoten en houtwerk
 • verticuteren/beluchten enz. enz.

Ik bied ook onderhoudscontracten aan

 • Opschonen borders en bestrating
 • Snoeien bomen en heesters
 • Knippen hagen
 • Verwijderen blad en dode beplanting
 • Bemesten tuin
 • Afvoeren groenafval
 • Regelmatig maaien gazon
 • Bemesten/ bekalken gazon
 • Verticuteren/ beluchten gazon
 • Onkruid en mosbestrijding gazon
 • Gazonherstel
 • Mogelijkheid afvoeren groenafval
 • Regelmatig snoeien bomen en heesters
 • Regelmatig knippen hagen
 • Afvoeren groenafval
 • Regelmatig schoonhouden border
 • Snoeien bomen en heesters
 • Regelmatig knippen hagen
 • Afvoeren groenafval
 • Opschonen borders en bestrating
 • Regelmatig maaien gazon
 • Regelmatig snoeien bomen, heesters
 • Verticuteren/beluchten gazon
 • Regelmatig knippen hagen
 • Verwijderen blad en dode beplanting
 • Bemesten tuin
 • Bemesten/bekalken gazon
 • Schoonmaken dakgoten
 • Afvoeren groenafval